Условия за Ползване

Общи условия за ползване на онлайн магазин www.superswag.eu

www.SuperSwag.eu е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чрез който фирма „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД извършва търговия с шапки, дрехи и аксесоари на територията на България. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД
МОЛ: Стоян Костадинов
ЕИК: 203205731
гр. Пловдив

Кратък Вариант с най-важните точки

Доставка – Доставя се с „Еконт Екпрес“ ООД до Еконт офис или до точен адрес на клиента.

Плащане – С наложен платеж при доставка. Всички пратки са с опция „Преглед и Тест“ – имате 15 минути, в присъствието на служител на „Еконт Експрес“ ООД да огледате, пробвате и решите дали наистина искате да закупите продукта.

Рекламация – Имате потребителско право да върнете продукта в 15-дневен срок след покупка в запазен търговски вид – да не е носено, прано, гладено, намачкано или със скъсана опаковка.

Сайт с Авторско Съдържание – Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано, копирано и разпространявано без изрично и писмено съгласие от фирмата „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на услугите на фирма „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД чрез интернет сайта www.superswag.eu към потребителите на сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством сайта www.SuperSwag.eu

Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия през цялото време на престой и ползване на сайта, от първоначалното влизане(зареждане на страницата на SuperSwag.eu) до напускането на уебсайта(затварянето на браузера).

Идентификацията на потребителя се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на „Общите условия за позлване“ и се извършва чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на сайта www.superswag.eu ,на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена от потребители информация.

Общите условия са публикувани на видно и лесно за намиране място в сайта www.SuperSwag.eu и са достояние на всеки Потребител на сайта.

Дефиниции

„Потребител на SuperSwag.eu „
Това е всеки един посетител на сайта, който е заредил онлайн интернет страницата на www.superswag.eu на браузера на своето терминално устройство.

„Артикули на SuperSwag.eu „
Това са всички предлаганите стоки на сайта www.SuperSwag.eu , налични за поръчка и закупуване от потребителите на сайта.

„Поръчка от SuperSwag.eu“
Това е всяка една индивидуалната заявка за покупка на избран продукт или артикул при условията, предвидени в сайта www.SuperSwag.eu относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

„Услуги на SuperSwag.eu „
Това са всички действия и дейности, осъществявани от „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД при и/или по повод описанието, предлагането, продажбата и доставянето на артикулите от сайта www.SuperSwag.eu

Обект на продажба

Артикули за продан – Всички описани и налични артикули, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя, са обект на продажба.

Описание на Артикули – Всички артикули, обект на продажна на сайта www.SuperSwag.eu са уникално и старателно описани, подредени по вид и класирани в отделни групи и категории по общи характеристики.

Снимки на Артикулите – Снимките на сайта SuperSwag.eu са илюстративни.

Печатни грешни в описанието – Възможни са печатни грешки при описанието на продукти на сайта superswag.eu, затова фирма „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките, без да е длъжна предварително да уведомява своите потребители.

Цветове и Потребителски Настройки на Монитор – Цветовете и описанието на всеки продукт са указани в текстовете към него. Възможно е да има разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация и настройката на потребителския монитор(дисплей), които може да окажат влияние върху потребителските възприятия на реалните цветове на продуктите при преглеждането им на живо. Фирмата „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екрани, монитори, дисплей и друга визуализираща техника свързана към интернет мрежата.

Заявяването за покупка – При добавяне на артикул в количка, попълване на данни за Потребителя и потвърждение на покупката се приема ,че Потребителя е заявил покупка и приема „Общите Условия за ползване на сайта SuperSwag.eu“.

Цени на продуктите

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите.

Включено ДДС – Всички крайни цени на продуктите, посочени в www.superswag.eu , включват Данък Добавена Стойност (ДДС).

Без включена цена на доставка – Крайните цени на продуктите не включват цена на доставка до офис на Еконт или до адрес на клиента.

Промяна на цените на продуктите – Фирма „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД си запазва правото да променя и коригира цените, без да е дължа да уведомява предварително своите потребители.

Начин за плащане

Наложен платеж – Потребителя заплаща заявения артикул при доставка и след преглед и тест на стоката, в рамките на 15 мин, в присъствието на куриерските служители на фирма за доставки „ЕКОНТ Екпрес“ ООД (www.econt.com)

Финансова Информация

Тъй като плащането на стоките се извършва само чрез наложен платеж, през сайта на superswag.eu не се извършват финансови транзакции и не се обработват онлайн плащания.

Рекламация

„Преглед и Тест“ преди Покупка – Клиента има право на преглед и тест, в рамките на 15 минути, в присъствието на служители на Еконт Експрес ООД, да огледа, пробва и прецени дали иска да закупи поръчания артикул.

Отказ от покупка след „Преглед и Тест“ на артикул – В случай ,че клиента откаже да закупи доставения артикул, след „Преглед и Тест“ на доставения артикул, клиента е длъжен да заплати куриерската услуга за доставката на артикула до клиента и куриерската услуга за връщане на артикула до Еконт офиса на подателя.

Отказ от покупка при несъотвествие и дефект – Клиент, поръчал артикула, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи когато е налице:

– Несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Артикула подлежат на рекламация.
– Дефектен артикул при доставка по вина на търговеца с изключение когато е по вина на доставчика Еконт Екпрес ООД. Артикула подлежи на рекламация.

15-дневен срок за връщане след покупка – Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 15-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и Задължения на Потребителя

Всеки Потребител трябва да спазва добрите нрави, Интернет етика и морал при ползване на сайта.

Право на разглеждане и поръчка – Всеки потребител има право да разглежда, да поръчва и да получава Артикули от сайта по реда и условията, посочени в него.

Актуално състояние на поръчката – Всеки потребител има право да се информира за състоянието на своята поръчка по телефона, от контактната форма или на мейла.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.superswag.eu и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Потребителят е длъжен да обезщети „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Права и Задължения на Търговеца

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Защита на личните данни

Следвайки „Закона за Защита на Личните Данни“ на Република България, юридическото лице „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД има задължението да пази личните данни на потребителите на сайта и да не ги предоставя на трети лица с изключение на съответните държавни органи при представяне на официален документ изискващ това действие.

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.superswag.eu или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Промяна на предоставяните услуги

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД си запазва правото по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Пропуснати ползи

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД.

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

„СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.superswag.eu във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД

Промени на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в сайта superswag.eu съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях.

Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема.

В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то фирма „СИН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Известия за Направени Промени

Всички известия, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта на superswag.eu ще се публикуват на видно място в сайта или ще се дава информация за тях на телефоните и форми за контакти, обявени на видно място в сайта.

Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.